Δράσεις

Κλικ για την ζωή

Υπηρεσίες αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων

Δίκτυο Υγιών Πόλεων

O Δήμος Βόλβης και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχουν εξασφαλίσει για όλους τους δημότες, την δωρεάν χρήση του...

myKEPlive

Άμεση, γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτηση των δημοτών του, μέσω βιντεοκλήσης, προσφέρει ο δήμος Βόλβης, με την υπηρεσία....

Έργα Υποδομής

Έργα Υποδομής στους Παιδικούς Σταθμούς του ΟΚΠΑΠ

WE CARE

Μέσω του διασυνοριακού προγράμματος WE CARE, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ενισχύει την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών

Σύμφωνο Συνεργασίας

Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Δήμο Βόλβης υπέγραψαν την....

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Δημιουργία τηλεφωνικής ψυχολογικής γραμμής και εξυπηρέτηση πολιτών λόγω covid 19 με την δημιουργία δομής.

Κοινωνική αλληλεγγύη

Καρδίτσα και Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ , Διανομή τροφίμων κατ’ οίκον

Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό. Στόχος

Εθελοντισμός

Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις καλλωπισμού με στόχο την καλλιέργεια αισθήματος του εθελοντισμού αλλά και τον καλλωπισμό εξωτερικών χώρων

Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βόλβης με συμμετοχή νέων από 15 έως 28 ετών

YEP 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ξεκίνησε μια ετήσια πρόσκληση για την επιλογή νέων κινητοποιημένων πολιτικών (YEP) με κίνητρα για το πρόγραμμα YEP 2020. Το πρόγραμμα YEP 2020 διαρθρώνεται γύρω από τρία θέματα: Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, Πράσινη Συμφωνία και το Μέλλον της Ευρώπης.

Επικοινωνία