Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βόλβης με συμμετοχή νέων από 15 έως 28 ετών

  • Εκκίνηση δράσης ‘’Keep Walking Together” με την συγκέντρωση καπακιών με στόχο την προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων
  • Δημιουργία θεσμού του εκπαιδευτικού προγράμματος «Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων στους μαθητές Λυκείων» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
  • Συμμετοχή στην Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Επικοινωνία