Έργα Υποδομής στους Παιδικούς Σταθμούς του ΟΚΠΑΠ

  • Προχωρήσαμε στην ανύψωση εξωτερικών κάγκελων
  • Τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων παιχνιδιών στους εξωτερικούς χρόνους των παιδικών σταθμών
  • Καθημερινή ανταπόκριση στα ζητήματα των παιδικών σταθμών

Επικοινωνία