Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Δημιουργία τηλεφωνικής ψυχολογικής γραμμής και εξυπηρέτηση πολιτών λόγω covid 19 με την δημιουργία δομής.

Επικοινωνία