Εθελοντισμός

Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις καλλωπισμού με στόχο την καλλιέργεια αισθήματος του εθελοντισμού αλλά και τον καλλωπισμό εξωτερικών χώρων

 

Επικοινωνία